Награди

Съставът на журито се определя от организаторите на конкурса. Журито има право да не присъжда всички награди. Решенията на журито са окончателни.

https://kamenchanev.org/wp-content/uploads/2022/02/Group.png
I Награда
3000 EURO
https://kamenchanev.org/wp-content/uploads/2022/02/Group.png
II Награда
2000 EURO
https://kamenchanev.org/wp-content/uploads/2022/02/Group.png
III Награда
1000 EURO
Специални награди
https://kamenchanev.org/wp-content/uploads/2022/02/Group.png
Награда на оперната
прима Красимира
Стоянова
2000 EURO
https://kamenchanev.org/wp-content/uploads/2022/02/Group.png
Награда на публиката
„АРТИСТЪТ И
ПЛОВДИВ“
Награди от спонсори

Награда на Община Пловдив

Награда на Държавна опера – Стара Загора –
договор за участие в оперна продукция

Награда на Държавна опера – Пловдив – „Камен
Чанев. За честност в изкуството“ и договор за
участие в оперна продукция

Контакти

Гр. Пловдив, ул. Гладстон 15
Градски дом на културата
office@kamenchanev.org

Информационен Бюлетин